O firmě

Společnost  RP výtahy  s.r.o. je progresivní společnost, založená roku 2009 za účelem zajišťování dodávek, montáží, rekonstrukcí, servisu výtahů a plošin na území ČR. Společnost působila převážně v Hradci Králové, Náchodě, Rychnově a Trutnově.
Od roku 2011 má společnost nové sídlo v Českém Meziříčí a její působnost se rozšířila i do dalších oblastí. Jejími hlavními přednostmi jsou dvacetileté zkušenosti pracovníků v oboru, individuální přístup k zákazníkům a cenová dostupnost.
Filozofií  naší společnosti je, přizpůsobit se požadavkům našich klientů, snažíme se nabízet nejlepší kvalitu za přiměřenou cenu. Toto je úkolem všech zaměstnanců společnosti.
Společnost není primárním výrobcem rozhodujících komponentů. Významnou spoluúčast při dodávkách výtahů, mají i dodavatelé, se kterými společnost rozvíjí a udržuje aktivní spolupráci.

Společnost je  člen ČSVT – Českého sdružení pro výtahovou techniku Praha.
- Bezpečnost práce je vždy nadřazena všem ekonomickým cílům společnosti.
- Dodržujeme požadavky legislativy v oblasti ochrany životního prostředí.

Společnost RP výtahy s.r.o. nabízí:

- kompletní dodávky a montáže nových výtahů včetně zpracování projektové dokumentace
- provedení  kompletních rekonstrukcí stávajících výtahů , tak aby byla odstraněna bezpečnostní rizika dle ČSN 27 4007, která uvede výtahy do souladu s evropskými normami/
- zajištění kompletního servisu výtahů dle ČSN 27 4002 /včetně dozorce výtahu/, zajištění vyšší    úrovně servisu výtahů preventivní službou, aby se předcházelo vzniku poruch
- bezplatné vypracování cenové nabídky všech činností
- výrobu výtahů řešíme na míru a přesně podle představ zákazníka. Komponenty nakoupené na realizaci zakázek jsou vyrobeny převážně v České republice, pouze v malém procentu jsou dovezeny ze zemí EU.

Společnost RP výtahy s.r.o. :
 - vlastní komplexní oprávnění v této činnosti vystavené v roce jejího vzniku.
 - řeší záruky na veškerá díla se zákazníkem dohodou ke spokojenosti obou stran.
 - vsadila na přímý kontakt se zákazníkem a komplexnost všech svých služeb.

Jejími hlavními přednostmi jsou dlouholeté zkušenosti pracovníků v oboru, individuální přístup a cenová dostupnost.
Klademe důraz na kvalitní služby a výrobky určené pro pohodlnou, energicky úspornou, ale především bezpečnou přepravu osob a nákladů v budovách. Dbáme na splnění požadavků a představ klienta, snažíme se pracovat rychle a důkladně. Naším záměrem je hladká a zdárná realizace díla.

Podpora zákazníků

Jsme společnost, pro kterou starost o zákazníka nekončí předáním nového výtahu do provozu. Pravidelně umožňujeme všem provozovatelům výtahů získat nejnovější informace v oblasti technické legislativy a v právní oblasti. Upozorňujeme na rizika spojená s provozem výtahů a na povinnosti majitelů bytových domů ve vztahu k zajištění bezpečnosti uživatelů výtahů. Námi dodávaná technika umožňuje sledování provozních stavů výtahů prostřednictvím internetové sítě s možností okamžité reakce na vzniklé nebo pravidelně se opakující poruchové stavy.

Podpora:

S růstem společnosti vzniká také její společenská odpovědnost. Jsme regionální společnost a jedním z našich cílů je, aby i pomoc zůstávala zejména v blízkém prostředí. V minulých letech jsme přispěli na podporu sportu několika mládežnickým klubům , přispíváme také základním a středním školám na  uskutečnění svých projektů. V neposlední řadě je zde i cíleně zaměřená charitativní činnost.